FASCINATION ABOUT ALMANCA SAYıLAR

Fascination About almanca sayılar

Fascination About almanca sayılar

Blog Article

Şimdi sayıların hafızamıza yerleşmesi için hem tekrar yapalım hem de Almanca Sayıları Yirmiye kadar okuyalım.

Your browser isn’t supported any more. Update it to get the ideal YouTube encounter and our most recent characteristics. Find out more

Bu Konumuzda yazılan içeriği not alarak çalışmay possiblyı unutmayın. Pekiştirme için sitemizde yer alan diğer Almanca konularımıza bakabilir alıştırmalar yapabilirsiniz. Almanca dilini kullanırken, sayılardan çok sık bahsederiz. Almanca Sayılar ve Okunuşu yazılışı

Generally Enabled Required cookies are absolutely important for the web site to function properly. This group only consists of cookies that makes sure simple functionalities and security measures of the website. These cookies don't retail outlet any individual information and facts. Non-necessary Non-important

Almanca sayılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Almanca sayıların okunuşlarını duymak için youtube almancax kanalımızda bulunan Almanca sayılar adlı video clip dersimizi izleyebilirsiniz.

Almanca sayılar 20 ye kadar Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve yirmi arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz.

Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere advertisementımı, e-posta adresimi ve Web-site adresimi bu tarayıcıya kaydet.

Almanca sayılar kişilerin çOkay kısa bir süre içerisinde hakimiyet kurabilecekleri konular arasında yer almaktadır. Almanca dili öğrenmek insanlara zor bir süreç gibi gelebilir fakat Almanca kursları ve bu gibi Almanca sayılar kaynaklarının varlığı insanların biraz daha dili öğrenme konusunda rahatlamalarına neden olabilmektedir.

Yirmiden sonraki sayılarda iki basamak arasına “ve – und” kelimesi eklenir. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

Almanca sayılar kişilerin çAlright kısa bir süre içerisinde hakimiyet kurabilecekleri konular arasında yer almaktadır. Almanca dili öğrenmek insanlara zor bir süreç gibi gelebilir fakat Almanca kursları ve bu gibi Almanca sayılar kaynaklarının varlığı insanların biraz daha dili öğrenme konusunda rahatlamalarına neden olabilmektedir.

We also use third-party cookies that assistance us evaluate and understand how you employ this Web site. These cookies will be stored within your browser only along with your consent. You even have the option to choose-out of these cookies. But opting outside of A few of these cookies may have an affect on your searching knowledge.

This Web-site makes use of cookies to boost your experience. We will presume you're ok using this type of, however you can decide-out if you wish.Acknowledge Browse Extra

Go through A lot more This Internet site works by using cookies to transform your encounter. We'll almanca sayılar assume you're ok with this, however you can decide-out if you wish.Accept

 Ek olarak “1” rakamının Almancası olan "eins" kelimesi diğer sayıları yazma esnasında yine "ein" olarak ele alınmaktadır.

Report this page